Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ballerup Kommune - Skovmarksskolen

Skovmarkskolen ombygges til klublokaler for en lokal fodboldklub ifm. anlæg af nye baner ved Håbets Vej.

Skovmarkskolen består af 3 bygninger. En hovedbygning fra 1899, en lade fra 1875 og en senere opført længe, der udgør et selvstændigt lejemål og ikke skal ombygges.

Arbejdet omfatter indvendig ombygning i 2 bygninger, henholdsvis i hovedbygningen i stuen og på 1. sal, og i laden, der er i én etage med et loft over det ene portrum. Der er ikke udvendige arbejder, bortset fra føring

af vand, varme og el, og der skal således ikke opsættes udvendigt stillads ifm. arbejderne.

Der udføres nye omklædnings- og baderum i både hovedbygning og lade, og der etableres nyt terrændæk i dele af stueetagen i begge bygninger. I laden isoleres vægge og loft omkring de nye rum​.

ENTREPRISEFORM 

- Hovedentreprise

ARKITEKT

- BOX 25 Arkitekterne

INGENIØR

- Torkild Laursen A/S

OMFANG

- 500 m²

PERIODE

- 2017

ENTREPRISESUM

- 3 mio.

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Ellekær 14

2730 Herlev

Kontakt os