Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Lyngby Kirkestræde

Kjær Knudsen står for hovedentreprisen i forbindelse med ​nyt tegltag og renovering af bad 1. sal på Præstegården i Lyngby Kirkestræde 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Tegltaget udføres med fast undertag, ventileret ved tagfod og ryg over og under undertag, rygning og grater lagt i mørtel, opskalkning ved tagfod og tagsten udkraget ved gavl. 

Renovering af bad omfatter nedrivning og bortskaffelse af sanitet, fliser, mørtel, 3 vægge, dør, skråvægge og loft samt betongulv. El og rør demonteres og omlægges. Udstøbning af nyt betongulv, opsætning af fliser, nye vægge, opbygning af installationskasse, indbygning af nyt tagvindue, ny loftbekædning...

ENTREPRISEFORM 

- Hovedentreprise

ARKITEKT

- PFR Tegnestue

OMFANG

- Nyt tegltag og renovering af bad

PERIODE

- 2017

ENTREPRISESUM

- 750.000 kr.

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Ellekær 14

2730 Herlev

Kontakt os