Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Greve Gymnasium

Nyt åbent kantineområde:

Greve gymnasium vil have moderniseret deres kantineområde i stueplan, så det virker mere åbent og lyst. I den forbindelse inddrages et eksisterende klasselokale, hvor 2 eksisterende gipsvægge nedrives, og der skabes et mere åbent kantineområde med eksisterende salatbar. Den eksisterende facade ændres, ved at skifte et eksisterende vindue ud til en ny facadedør. Indvendigt bliver der etableret et nyt vindfang i glas. Eksisterende flådeloft nedrives og der monteres et nyt nedhængt akustikloft, i den forbindelse bliver den eksisterende loft højde ændret til ca. 3,3 m. Eksisterende loft i gangarealet, samt eksisterende hygiejne loft bevares, derfor monteres et gipsskørt ved loftovergange fra nyt til eksisterende loft. Desuden bliver kantineområdet malet, og der lægges nyt linoleumsgulv. Der etableres nye installationer iht. ny indretning.

Bibliotek:

Greve gymnasium vil have moderniseret deres nuværende bibliotek på 1. sal. Det eksisterende bibliotek er i dag adskilt af et glasparti mod gangen, som nedrives og dermed bliver biblioteket åbnet helt op. Selve biblioteksfunktionen bliver flyttet ned til det nye studiecenter. Eksisterende flåder bliver malerbehandlet, og der monteres nye LED-lamper. Desuden skal der udføres div. Malerarbejder, samt der udskiftes linoleumsgulv. Der etableres nye installationer iht. ny indretning.

Klasselokale:

I det eksisterende klasselokale nedrives en eksisterende gipsvæg, og der inddrages et eksisterende depot, for at klasselokalet kan beholde sin funktion. Eksisterende flådeloft bliver malerbehandlet. Desuden monteres der nye armaturer på siden af eksisterende flåder. Der udføres diverse malerarbejder, samt der udskiftes linoleumsgulv. Der etableres nye installationer iht. ny indretning.

Studiecenter

Greve gymnasium ønsker at etablere et åbent studiecenter, hvor eleverne kan låne bøger og lave gruppearbejde. Der demonteres eksisterende dobbeltfløjede døre, samt monteres nye dobbeltfløjede døre, og laves brandpladelukning over døre, så studiecenteret bliver afgrænset brandmæssigt korrekt. Desuden skal studiecenteret malerbehandles, og der etableres data- og EL-forsyning til nye arbejdsstationer. Der etableres nye installationer iht. ny indretning.

Projektets omfang

 • Opgavens omfang er i store træk defineret til at omfatte følgende primære delelementer:
 • ​Fjernelse af indvendige lette skillevægge
 • Fjernelse af eksisterende fast inventar
 • ​Fjernelse af eksisterende loft
 • ​Generel ændret indretningen
 • ​Nyt fast inventar
 • ​Nye vægge og gipsskørter
 • ​Tilpasning af eksisterende facade
 • ​ Nyt indvendigt vindfang i glas
 • ​Nye nedhængte lofter
 • Montering og levering af nye indvendige døre
 • Diverse følgearbejder ifm. ovenstående. Installationer​

ENTREPRISEFORM 

- Hovedentreprise

ARKITEKT

- Mangor & Nagel

INGENIØR

- ?

OMFANG

- ?  m²

PERIODE

- juni.august

ENTREPRISESUM

- 1,7

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Ellekær 14

2730 Herlev

Kontakt os