Til forsiden

 


Et lille udpluk af de forskellige spændende opgaver vi har udført

 

Styrelsen for Slotte og Kultur

Ridebanen – Christiansborg - Renovering af vinduer og facade

Hovedentreprise

Rådgiver: Bertelsen & Scheving Arkitekter

 

Folketinget

Renovering og ombygning af toiletforhold

Fagentreprise

Rådgiver: Arkitekt Dorthe Andersen

 

Rigshospitalet

Ombygning af afdelingen for steril produktion

Hovedentreprise

Rådgive: Århus arkitekterne

 

Hvidovre Hospital

Tesla Scanner - Ombygning for ny scanner

Betonentreprisen

Rådgiver: Søren Jensen

 

Lundbeck

Bygning Æ - Ombygning af produktions afd.

Fagentreprise

Rådgiver: Teknisk afdeling Lundbeck

 

Københavns Kommune

Lauravej 14 - Ombygning af dagpleje institution 

Hovedentreprise

Rådgiver : Rytter arkitekter

 

Novo

Hagedorns Villa - Altan og facaderenovering 

Hovedentreprise

Rådgiver: PLH arkitekter

 

Hvidovre Hospital

PET scanner - Ombygning for ny scanner

Kloak og betonentreprisen

Rådgiver : Søren Jensen

 

Pilegården Vandværk

Indvendig renovering

Hovedentreprise

Rådgiver: Krüger

  

VES Advokater

Højvangsvej 24 - Glostrup

Ombygning af villa til advokatkontor

Hovedentreprise

Rådgiver: Tegnestuen Svalebæk.

 

Styrelsen for Slotte og Kultur

Christiansborg - Vesterpavillon - Facaderenovering 

Hovedentreprise

Rådgiver: Bauman Arkitekter

 

Slots og Ejendomsstyrelsen

Købehavns politi - Anker Heegårds gade

Udskiftning af betondæk

Rådgiver: Alex Poulsens Arkitektkontor

 

Cirkel Orden

Falkoner Allé 96

Facade og altanrenovering

Hovedentreprise

Rådgiver Torkil Laursen A/S

 

Glostrup Hospital

Tandklinik – Ombygning

Hovedentreprise

Rådgiver: Glostrup Hospital -Byggeafdelingen

 

Københavns Kommune

Etablering af elevator på Børneinstitution på Thyborøn allé

Hovedentreprise

Rådgiver: Rytter arkitekter

 

Albertslund Kommune

Renovering del af badesøen

Ny klinke belægninger på dele af bassinet

Hovedentreprise

Rådgiver: Rambøll

 

Glostrup Hospital

MR scannerrum og Coilingrum – ombygning

Hovedentreprise

Rådgiver: AA arkitekter

 

A/B Maltahus

Facaderenovering

Omfugning af samtlige facader

Hovedentreprise

Rådgiver: Torkil Laursen A/S

 

Ballerup Kommune

Lautrupgård

Facaderenovering incl. facadeisolering

Renovering af større svampeskade

Rådgiver : Torkil Laursen A/S

 

Nordea

Renovering af bad og toiletter

Fagentreprise

Rådgiver: Nordea Teknisk afd.

 

Gentofte Kommune

Materielgården - Ørnegårdsvej 19

Betonrenovering af smørgrave

Rådgiver Konpro ApS

 

Glostrup Hospital

Ombygning af Patologisk Institut

Murerentreprisen

Rådgiver: Birch & Krogboe A/S

 

Gentofte Hospital

Blodbank – Ombygning

Murerentreprisen

Rådgiver: Düring Projekt

 

Styrelsen for Slotte og Kultur

Facaderenovering del af Proviant huset

Hovedentreprise

Rådgiver: Bauman Arkitekter

 

Gentofte Kommune

Institution - Bang Mikkelsens vej 19

Udskiftning af defekte leca dæk til nye insitustøbte beton dæk

Rådgiver: Konpro ApS

 

Rygårdsskole

Udstøbing af 3 stk nye betontrapper med udsmykninger

Hovedentreprise

 

Hamlet

Ombygning for ny MR scanner, mammografi afdeling og CT scanner afdelinger

Hovedentreprise

Rådgiver: Carl Bro/Grontmij A/S


Glostrup Hospital

MR scannerrum – Røntgen rum

Hovedentreprise

Rådgiver: AA Arkitekter A/S


Københavns Kommune

Grøndals centreret

Beton og kloakarbejder for nyt indgangsparti

Hovedentreprise

Rådgiver: Carl Bro/Grontmij A/S

 

Glostruphøj II

Altanrenovering

Hovedentreprise

Rådgiver: Focus 2


Høje Tåsstrup Gymnasium

Renovering af bærende konstruktioner

Hovedentreprise

Rådgiver: Konpro ApS


Glostrup Kommune

Vestergården - Ombygning af  børnehave

Hovedentreprise

Rådgiver: Arkitekt Morten Sørensen


Social Pædagogernes landsforbund

Tag og facaderenovering af fredet ejendom

Hovedentreprise

Rådgiver : Arkitekt Gunnar Gunnarsson


Glostrup Apotek

Ombygning og nyt tegltag

Fagentreprise

Rådgiver: Okholm


Glostrup Idrætspark

Nyt elevator tårn

Hovedentreprise

Rådgiver: J. Raaschou-Nielsen


Tårbæk Kirke

Nyt tegltag på kapeI

Kalkning af kirken indv.

Hovedentreprise

Rådgiver: Arkitekt Dorthe Andersen


Folketinget

Nyt besøgsområde

Ombygning med nye teglstensgulve og toiletter

Fagentreprise

Rådgiver: Arkitekt Dorthe Andersen


Ejerforening Standgårdsvej 18

Nyt omfangsdræn

Rådgiver: Focus 2

 

Glostrup Hospital

Operationsstue – Ombygning

Hovedentreprise

Rådgiver: CF Møllers Tegnestue

 

Høje Tåstrup Gymnasium

Renovering af bad og toilet rum

Hovedentreprise

Rådgiver: Byernes Tegnestue

Brikhøj 4 – Glostrup


Nyt tegltag for privat bygherre


Fagentreprise

Glostrup Hospital

Centralkøkken – Ombygning

Murerentreprisen

Rådgiver: Birch & Krogboe A/S


Toftebo

Facaderenovering – Omfugning 6000 m2

Hovedentreprise

Rådgiver: Okholm A/S


Albertslund Centrum

Ombygning af butikker

Betonentreprisen

Rådgiver: Henning Larsens tegnestue


Glostrup Hospital

Sterildepot - Ombygning

Kloak, beton og murerentreprisen

Rådgiver: Arkitema 

 
Kjær Knudsen A/S | Sydvestvej 127 – 129 C | 2600 Glostrup | Tlf.: 70 22 04 86 | kjaerknudsen@kjaerknudsen.dk