Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Arbejdsmiljøpolitik for Kjær Knudsen A/S​

​​Formål

I virksomheden er hver medarbejder en vigtig ressource. 

Med denne arbejdsmiljøpolitik ønskes et grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, således at medarbejderne trives, og ingen bliver syge af arbejdet.


Vi accepterer ikke ulykker

  • ​Vi accepterer ikke ulykker og har altid nul ulykker som vores ambition. Vi undgår ulykker gennem forebyggelse, omhyggelighed og ved at tage ansvar.

​Vi overholder arbejdsmiljøloven

  • Vi forpligter os til at overholde gældende love og andre relevante krav, og vi forpligter os til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.

Vi planlægger arbejdet omhyggeligt​

  • ​Vi anser god planlægning og omhyggelig forberedelse som en medvirkende forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind allerede under projekteringen og ved metodevalg. I hverdagen sørger vi for, at vores arbejdspladser er ordentlige, ryddelige og systematisk indrettede.

Vi forbedrer løbende samarbejdet​

  • Vi forpligter os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet og forventer, at alle ledere og medarbejdere tager ansvar og lærer af egne og andres erfaringer. I det daglige arbejde, har vi fokus på at forbedre de enkelte arbejdsopgaver og arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø er en ledelsesopgave​

  • Alle vores ledere tager ansvar for arbejdsmiljøet og gør en aktiv indsats for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø på vores arbejdspladser. Vi måler derfor også vores ledere på deres arbejdsmiljøindsats og på arbejdsmiljøet i deres ansvarsområde.

Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljøet​

  • Alle medarbejdere er forpligtet til at være bevidste om eget og kollegers arbejdsmiljø og skal gribe ind, hvis de konstaterer kritisable forhold.​

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby

Kontakt os