Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

CSR hos Kjær Knudsen A/S​

​Hos Kjær Knudsen står ansvarlighed, engagement og troværdighed højt på agendaen. For os betyder ansvarlighed at tage ansvar for hinanden i hverdagen og som en del af dette, tager vi naturligvis også et samfundsmæssigt ansvar.

​Som en social virksomhed er vi yderst bevidste om konsekvenserne af vores arbejde med mennesker, miljø og samfund. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at fremme bæredygtighed og vores sociale ansvar, således at vores aktiviteters fodaftryk bliver så småt som muligt.

UN GLOBAL COMPACT
​– SOM VIRKSOMHED HAR VI ET ANSVAR​

Kjær Knudsen A/S har derfor i 2016 tilmeldt sig FN’s initiativ for social ansvarlighed - UN Global Compact. Dermed er vi en del af verdens største netværk for social ansvarlighed. Et netværk, der omfatter både regeringer, organisationer og tusindvis af virksomheder fra hele verdenen. Med vores deltagelse har vi tilsluttet os de 10 principper for bæredygtighed og ansvarlighed som Global Compact hviler på.

Hos Kjær Knudsen giver det god mening at arbejde målrettet ud fra de 10 principper, som FN Global Compact har fastlagt, da vi altid har haft det som en underliggende del af vores forretningsgange, at vi lever op til kravene inden for områderne: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption.

ÅRLIG CSR-RAPPORT

Med sin tilslutning til UN Global Compact forpligter Kjær Knudsen A/S sig til at rapportere om sit arbejde for at efterleve de 10 principper. Dette bliver gjort gennem en årlig COP-rapport (Communication on Progress), der offentliggøres på UN Global Compacts hjemmeside.

​I denne rapport beskriver vi, hvordan Kjær Knudsen A/S overordnet overholder og respekterer de 10 Global Compact-principper. Derefter gennemgår vi den ønskede udvikling og slutter af med en beskrivelse for målene i 2016.

​Ved at være en del af FN’s Global Compact-program får vi sat ord, handlinger og mål på vores CSR-tiltag. Derved bliver de endnu tydeligere i de beslutninger, vi træffer i vores hverdag.

COP-rapport 2016

COP-rapport 2017

DE TI "UN GLOBAL COMPACT" PRINCIPPER

Menneskerettigheder

Princip 1

Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.​

Princip 2

Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3

Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger.

Princip 4

Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.

Princip 5

Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde.

Princip 6

Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.​​

Miljø

Princip 7

Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

Princip 8

Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

Princip 9

Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

Princip 10

Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og bestikkelse.​​

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby

Kontakt os