Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Miljøprofil​

Kjær Knudsen A/S skal understøtte og udvikle det sociale og mentale velvære

 • ​Virksomheden vil stimulere trivselsfremmende tiltag såsom sociale arrangementer/initiativer, der fremmer nærvær og opmærksomhed.
 • ​Virksomheden vil tilbyde sundhedsfremmende arrangementer / initiativer som fx motion eller andre velværdstiltag, der kan skabe rammen for trivsel og udvikling.
 • ​Alle medarbejdere er under ansættelse hos Kjær Knudsen dækket af en helbredsordning via sundhedsforsikring.

Kjær Knudsen skal understøtte og udvikle den generelle sundhedstilstand

 • ​Medarbejdere, der ønsker at stoppe rygning, vil blive støttet.
 • ​Medarbejdere, der ønsker at ændre levestil i en sundere retning, vil blive støttet.
 • ​Der vil være opmærksomhed på sygdom, så eventuelle sygdoms-forhindrende tiltag kan initieres hurtigst muligt. Ved længerevarende sygdomsforløb, skal der gennemføres velfærdssamtaler og tiltag, der kan bringe medarbejderen tilbage på arbejde hurtigst muligt.

Kjær Knudsens miljøprofil skal være båret af ansvarlighed og bæredygtighed

 • ​Energirigtige løsninger og energirigtige adfærd skal understøttes.
 • ​Kildesortering af affald og valg af nedbrydelige og omsættelige materialer skal fremmes.
 • ​Hvor det er muligt, skal der vælges løsninger, hvor genbrugsaspektet tilgodeses.
 • ​Økologisk adfærd skal fremmes, og motiveringen til at vælge økologiske produkter skal styrkes.
 • ​Ressourcerne skal udnyttes optimalt på kontoret og byggepladserne fx anvendelsen af duplex og udnyttelsen af spildprodukter m.v.
 • ​Der er fokus på sikkerhed og det psykiske arbejdsmiljø for med-arbejderne.
 • ​Kjær Knudsen A/S vil til en hver tid leve op til gældende lovgivning og andre relevante bestemmelser vedrørende arbejdsmiljø.

Kjær Knudsen skal have fokus på praktikanter, skånejob, løntilskudsjob og akutjob

 • ​Der er løbende tilknyttet praktikanter fra byggeteknikstudierne, ligesom der løbende er ansat 2-5 lærlinge, hvoraf enkelte kan være voksenlærlinge i omskoling.
 • ​Hvor det er muligt, kan der eventuelt indgås aftaler med de enkelte kommuner om eventuelle løntilskudsjob.​​

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby

Kontakt os