Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ejendommen ved Cort Adelers Gade 8-10

Renovering af etageboligbebyggelse i 5 etager plus tagetage og kælder. Bygningerne som er placeret i Nyhavn og Gammelholm er klassificeret som bevaringsværdig i kategori 4. Byggeprojektet består af følgende arbejde:

 • Facaderne renoveres med reparation af overflader i lyse farver og bevarelse af eksisterende gesimser, indfatninger, frontispicer, pilaster, relieffer og øvrige dekorationer.
 • Facaderne mod gården fremstår i gul tegl med revner forårsaget af skred i buede stik, som repareres i forbindelse med renoveringen.
 • Eksisterende sålbænke i tegl er i dårlig forfatning og de udskiftes med skifersålbænke.
 • Begge bygninger har slidte trævinduer med et lag glas, som udskiftes med nye trævinduer med samme oplukkemåde, opdeling, udtryk og dimensioner som de oprindelige vinduer, som beskrevet i Lokalplan 215. De nye vinduer opfylder energikrav i BR 15.
 • Det samme gælder taget, som udskiftes så det udfylder denne norm.
 • Der installeres en ny elevator med tilgængelighed.
 • Der oprettes gennemgang mellem bygningerne i stueetage og på 5. sal.
 • Renoveringen omfatter indvendigt reparation og malerbehandling af vægge, lofter og gulve, gennemgang og lovliggørelse af elinstallationer i kælder og stueetagen samt renoveringen af flugtvejstrapper.
 • Derudover etableres der nye toiletter, badeværelser, lift til kørestole, handicapvenlige toiletter, handicapvenlige badeværelser, sauna, læse- og studierum, motionsrum
 • Taget udskiftes og tagvinduer mod gården erstattes af nye tagvinduer.
 • Brandsikkerhedsudstyr tilpasses de nye forhold.​

ENTREPRISEFORM 

- Hovedentreprise

ARKITEKT

- R+ rådgivning

INGENIØR

- Holmsgaard rådgivende Ingeniører

OMFANG

- Ca. 4400  m²

PERIODE

- 15. april 2018 - 31. december 2018

ENTREPRISESUM

- 45 mio.

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby

Kontakt os