Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​​ENTREPRISEFORM

- Hovedentreprise

RÅDGIVER

- Rambøll

BYGHERRE

- Gentofte Kommune

OMFANG

​- 4 plejecentre - ialt 189 plejeboliger

PERIODE

Oktober 2020 - December 2020

ENTREPRISESUM

23,6 mio. kr.

Kjær Knudsen udfører for Gentofte Kommune opgradering af brandsikring på plejecentrene Nymosehave (Stolpehøj og Sognevej), Kløckershave og Salem

​Arbejderne omfatter:

Stolpehøj:

• Brandgardin i aula

• Glasvægge i aula

• Nye forrum E1

• Udskiftning af døre og friløbspumper

• Udbygning af ABA

• ABDL

• Opgradering af Panik og nødbelysning

• Opsætning af slangevinder

• Røgspjæld på ventilation og isolering

Sognevej:

• Nye brandsektionsvægge

• Nye glasadskillelse

• Branddøre og friløbspumper

• Brandrullegardin i køkken

• Nye døre i kælder

• Sikring mod vinkelsmitte mellem bygning 1 og 2

• Gennemgang af eksisterende flugtvejs- og panikbelysning

• Opgradering af ABA

• Opgradering af Panik og nødbelysning

• Nye slangevinder

• Sprinkling i kælder bygning 5

• Røgspjæld på ventilation og isolering

Kløckerhave:

• Udvidelse af eksisterende sprinkleranlæg til afsnit A og F

• Sikring mod vinkelsmitte mellem afsnit A og B

• Forrum foran tre trapper i kælder hhv. etage 0 og 1

• To redningsåbninger i afsnit B

• Der opsættes håndildslukker + brandtæppe i afsnit F på begge etager -

Bygherreleverance.

• Det fælles indgangsparti mod Salem adskilles brandmæssigt fra Salem

• Varsling tilpasses, så en alarm fra det fælles indgangsparti også går til Kløckershave

• Gennemgang af eksisterende flugtvejs- og panikbelysning

• ABDL

• Røgspjæld på ventilation

Salem:

• Udvidelser af eksisterende sprinkleranlæg så alle områder i stueetage og på 1. sal er

dækket

• Adskillelse af atriet fra de tre længer

• Pumper på samtlige døre mellem boliger og fælles opholdsområder

Sikring mod brandspredning mellem atrium og opholdsrum/flugtvejsgange

Nye brandsektionsadskillelser omkring fælles opholdsrum

• Nye brandskydeporte i eksisterende brandsektionsadskillelser omkring fælles

opholdsrum

• Røgmæssig opdeling af flugtvejsgange

• Brandmæssig adskillelse mellem spisesal og det fælles indgangsparti

• Ny adskillelse mellem flugtvejsgang i kælder og trappperum ved produktionskøkken

• Produktionskøkken og spisesal adskilles brandmæssigt

• Plejecenteret gennemgås, og der udføres brandtætning, ved konstaterede utætheder

• Nye slangevinder i forbindelse med nye brandsektionsopdelinger

• Nye døre i kælder

• Gennemgang af eksisterende flugtvejs- og panikbelysning

• ABDL

• Opgradering af ABA

• Røgspjælde på ventilation

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby

Kontakt os