Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Den almene boligbebyggelse ’Hedemarken’, er opført i 1968 – 1969.


​Som en del af udvikling af helhedsplanen for Hedemarken, har landsbyggefonden åbnet mulighed for, at der i sammenhæng med tagrenoveringen, etableres et hybridsolcelleanlæg med forhøjet ydelsesstøtte.

​Landsbyggefonden har anbefalet at der udføres et pilotprojekt på én af de 12 blokke, som kan fungere som erfaringsindsamling og kvalificere detailudformningen af det endelige udbudte projekt. Blok 12 er udpeget som pilotblok.

​Kontrakten omfatter alle arbejder i forbindelse med asbestsanering og renovering af tag og tagrum, inkl. alle følgearbejder, samt byggeplads for og koordinering med, leverandøren af Hybdridanlægget.

Hovedentreprisen vedrører tagrenovering:

• Nedrivning inkl. miljøsanering

• Fast undertag med tagpap

• Varmeisolering

• Nye tagvinduer

​Fagentreprisen

• Solceller med batteri.

ENTREPRISEFORM 

Hovedentreprise

BYGHERRE

AKB - Albertslund, afd. Hedemarken, c/o KAB

ARKITEKT
ARKITEMA Architects

OMFANG

1.600  m²

PERIODE

September 2019 - marts 2020

ENTREPRISESUM

5,8 mio. kr.​

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby

Kontakt os