Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Lynghøjskolen​

Byggesagen omfatter udskiftning af eksisterende tagbelægning bestående af bølgeeternitplader samt efterisolering af de ca. 7.000 m² tagflade, hvor der også sker udskiftning af tagrender og nedløbsrør samt ombygning af skjulte tagrender til synlige. Derudover sker der udskiftning af facadebeklædning samt etablering af 3 mindre overdækninger.

Opgaven blev udbudt som hovedprojekt i hovedentreprise, til fast pris og tid, i begrænset udbud. Tildelingeskriteriet var laveste pris.

ENTREPRISEFORM 

- Hovedentreprise

ARKITEKT

- Mangor & Nagel

BYGHERRE

- Roskilde Kommune

OMFANG

- 7.000  m² tag

PERIODE

- August 2017 - Januar 2018

ENTREPRISESUM

- 14 mio.

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby

Kontakt os