Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

2021

November 2021

Gennemgang af fællesbetingelser og kontrakter i AB18

I fredags havde Kjær Knudsen igen besøg af Senioradvokat Kasper Bjørnstrup Andersen fra advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere. 

Kasper gennemgik fællesbetingelser og kontrakter i AB18 for alle Kjær Knudsens bygge- og projektledere. 

Der var en god dialog, og der blev diskuteret mange konkrete eksempler. 

September 2021

Kjær Knudsen ansætter ny projektleder

Det er med stor glæde, at vi byder Kim Tofte Nielsen velkommen til Kjær Knudsen. 

Kim er startet som projektleder i vores Murerafdeling. Kim er uddannet murer og ingeniør, og vi er sikre på, at han med sin store erfaring fra byggebranchen kan bidrage til vores fortsatte vækst. 

Vi er glade for at få Kim med på holdet, og vi glæder os til samarbejdet. 

August 2021

Kjær Knudsens 90-års jubilæum

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for det store fremmøde til vores 90-års jubilæum. Vi fik rig mulighed for at hilse på kunder, samarbejdspartnere og venner af huset. 

Det var en dejlig aften, som vi med stor glæde vil se tilbage på. 

Maj 2021

Kjær Knudsen ansætter ny projektleder

Det er med stor glæde, at vi byder Brian Kirk Esmann velkommen til Kjær Knudsen. 

Brian er netop startet som projektleder i vores Produktion. Med sin store erfaring fra byggebranchen er vi sikre på, at Brian kan bidrage til vores fortsatte vækst. 

Vi er glade for at få Brian med på holdet, og vi glæder os til samarbejdet. 

December 2020

Facaderenovering for AB Bagerlauget

Kjær Knudsen A/S skal for AB Bagerlauget udføre komplet facaderenovering på gårdside af ejendommen, der er beliggende Baldersgade 72, København N. Opgaven indebærer blandt andet også udskiftning af jerndrager i kælderen, reparation af skorstene og brandkamme samt renovering af hovedtrapper.

ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

BYGHERRE: AB Bagerlauget

RÅDGIVER: Gaihede

OMFANG: Baggårdsfacade og hovedtrapper

PERIODE: Januar 2021 – juni 2021

ENTREPRISESUM: 2,4 mio. kr.

​​PROJEKTLEDER: Mikael Strand

November 2020

Opgradering af brandsikring for Gentofte Kommune
​Nymosehave, Kløckershave og Salem

Vi har vundet en spændende og udfordrende opgave for Gentofte Kommune vedr. opgradering af brandsikringen på 4 plejecentre: Nymosehave (Stolpehøj og Sognevej), Kløckershave og Salem.

Opgaven forventes at vare 3-4 måneder, og vi er allerede i fuld gang. Alle 4 plejecentre er i fuld drift og underlagt Corona-restriktioner, imens arbejdet foregår.

ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

BYGHERRE: Gentofte Kommune

RÅDGIVER: Rambøll

OMFANG: 4 plejecentre – i alt 189 plejeboliger

PERIODE: Oktober 2020 - December 2020

ENTREPRISESUM: 23,6 mio. kr.
​PROJEKTLEDERE: Jacob Mikkelsen og Leif Eskildsen

November 2020

Vi har vundet hovedentreprisen vedr. renovering af tag og facader for AB Mosendalgård.

Andelsboligforeningen er en del af en boligbebyggelse på 6 etager med 4 opgange, der er opført i 1930. Ejendommen er beliggende på hjørnet af Julius Thomsens Plads og Rosenørns Allé og består i alt af 35 boliger og 8 erhvervslejemål.

5. sal på ejendommen er udført som mansardetage, der er beklædt med kobber mod gaden og zink mod gården. Arbejdet består i renovering af zinktage, tagpaptag, tagrender, nedløb, mansard-beklædning, vinduer og døre.

​ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

BYGHERRE: AB Mosendalgård

RÅDGIVER: WSP Danmark A/S

OMFANG: 400 vinduer

PERIODE: April 2021 - Oktober 2021

ENTREPRISESUM: 9,6 mio. kr.

PROJEKTLEDER: Park-Len Wong

Oktober 2020

Vi har vundet licitationen på Stengården, afd. 8.

​Entreprisen omfatter blandt andet nedrivning af eksisterende eternittag inkl. miljøsanering, fast undertag med tagpap, nye tagrender og nedløb, etablering af solceller og solfangere (hybridanlæg), nye teknikskure, installationsarbejder i boliger ifm. tilpasninger til nye energikilder samt ekstra parkeringspladser med el-ladestandere til el-biler.

​ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

BYGHERRE: KAB afd. 8

RÅDGIVER: Arkitema

OMFANG: 9 rækkehusblokke med 43 lejemål

PERIODE: Februar 2021 – Januar 2022

ENTREPRISESUM: 25 mio. kr.

September 2020​

SVENDEPRØVEAFSLUTNING TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2020

​​​Vi er glade og stolte over at kunne fortælle, at vores lærling, Peter Blink Gulløv, er blevet færdigudlært som tømrer og nu kan kalde sig selv for svend.

Peter fik sit velfortjente og flotte svendebrev i går, hvor han løb afsted med den fine antagelse: ROS. Tillykke til Peter med det flotte resultat.

Peter fortsætter som tømrersvend hos Kjær Knudsen 😊

Herunder ses et udsnit af Peters flotte eksamenspræstation.

August 2020​

AB Lille Vibenshus

​​​Kjær Knudsens tømrere og murere er ved at lægge sidste hånd på renoveringen af Lille Vibenshus - og det blev fejret med en omgang grillhygge og socialt samvær i det gode sommervejr.

Vi er utroligt stolte af vores håndværkeres indsats.

August 2020​

Børnehuset Svanen

​KJÆR KNUDSEN A/S ER BLEVET INDBUDT TIL AT AFGIVE BUD PÅ TOTALENTREPRISEN: BØRNEHUSET SVANEN

Børnehuset Svanen skal placeres, hvor Gl. Gladsaxe Skole tidligere har ligget, og delvist opbygges af de nedrevne byggematerialer fra den gamle skole, hvorved der spares CO2, og mængden af affald minime-res.

Børnehuset etableres med 8 grupperum med tilhørende, birum og puslerum, foruden barnevognsrum, mad-producerende køkken, administrations- og personalerum, krearum, fællesrum, træningssal og ind-gangsparti.

Udearealerne er tilpasset de nye forhold med nyt adgangs- og parkeringsareal samt en legeplads med læringsrum for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Friarealernes indretning og legeinventar er inspireret af Ved Fortets legeplads, og er tilpasset til børn med særlige behov.

Børnehusets bæredygtighedsstrategi følger to spor – både et helhedsorienteret og et projektspecifikt spor.

Strategien skal være holistisk, og projektets bæredygtighedskoncepter skal baseres på et helhedsorien-teret og velafbalanceret sammenspil af miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighedstiltag.

Børnehuset skal opføres som svanemærket byggeri, som sikrer, at byggeriet både skaber sunde rammer for husets brugere og reducerer bygningens negative miljøpåvirkninger.

Vi glæder os til at regne sagen.

Juli 2020​

DTU

​Kjær Knudsen A/S er blevet  indbudt til at afgive pris på en om- og tilbygning af bygning B205B på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

​Faciliteterne ombygges og opføres specifikt til Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua). Budget 7 mio. kr.

​Vi glæder os til at afgive vores bud på sagen.

Juli 2020​

Gentofte Kommune

​Kjær Knudsen A/S er blevet  indbudt til at afgive pris på opgradering af brandsikringen i en række kommunale og selvejende plejecentre i Gentofte Kommune. Budget 30 mio. kr.

​Vi glæder os til at aflevere en pris på opgaven.

Maj 2020​

Renovering af Vognmandsparken II

KJÆR KNUDSEN A/S ER BLEVET INDBUDT TIL AT AFGIVE BUD PÅ HOVEDENTREPRISEN:

RENOVERING AF VOGNMANDSPARKEN II.

Arbejdet skal udføres for Boligselskabet Sjælland, Roskilde i samarbejde med Rambøll, og renoveringen af ejendommen er et pilotprojekt på første blok, Blok 1, ud af 10.

Hovedentreprisen indebærer:

• Totalrenovering af alle badeværelser inkl. sanitet og installationer

• Ventilation

• Udvidelse af vindueshuller og udskiftning af alle vinduer og døre

• Efterisolering af facader, afsluttende med skærmtegl

• Udskiftning af indgangspartier

• Ny isolering og træbeklædning på altaner samt udskiftning af facadepartier + nye stålværn

• Gangbroer udskiftes til stål

• Udskiftning af belægning på stiger

Vi glæder os til at regne sagen.

Eventuelle henvendelser: Kontakt beregner Jonas Jakobsen – tlf.: 2090 3745 – jj@kjaerknudsen.dk

April 2020

Kjær Knudsen har vundet en stor sag for AB Rosenlund

​Kjær Knudsen A/S har vundet en stor sag. Der er indgået kontrakt med AB Rosenlund om renovering af ejendommen, der er beliggende på Østerbrogade 88-90, København Ø. Ejendommen er opført i 1906 og består af to opgange ud mod Østerbrogade samt 7 opgange i to bygninger i et system af i alt 3 baggårde.

Hovedentreprisen vedrører bl.a.:

•Udskiftning af tag

•Udskiftning/istandsættelse af vinduer og døre

•Facaderenovering

•Nye WC/bad

•Renovering af tekniske installation og nye varmecentraler

•Etablering af tagboliger

ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

BYGHERRE: AB Rosenlund

RÅDGIVER: Gaihede A/S

PERIODE: Maj 2020 – November 2021

ENTREPRISESUM: 42,6 mio. kr.

ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

BYGHERRE: AB Lille Vibenshus

RÅDGIVER: Gaihede A/S

PERIODE: Marts 2020 – September 2020

ENTREPRISESUM: 8,1 mio. kr.​

​ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

BYGHERRE: EF Lavendelstræde

RÅDGIVER: Vagn Christensen, Rådgivende Ingeniører FRI

PERIODE: Marts 2020 – August 2020

ENTREPRISESUM: 1,7 mio. kr.

April 2020

Byggeleder Casper Petersson er i fuld gang med 2 rigtigt spændende renoveringssager

​Det drejer sig om en facaderenovering og vinduesudskiftning for AB Lille Vibenshus, en flot, ældre ejendom fra 1908. Ejendommen er beliggende på hjørnet af Østerbrogade og Jagtvej, lige hvor den nye metrostation er bygget.

Hovedentreprisen, der udføres i samarbejde med Gaihede A/S, udføres med respekt for godt håndværk, i tråd med de værdier, som Kjær Knudsen er bygget på. Der bliver afrenset og genskabt flotte detaljer på facaden, og i projektet, der har et højt fokus på kvalitet, er der valgt vinduer af højeste kvalitet. Entreprisen indebærer udskiftning af 180 vinduer mod gaden og renovering af ca. 1300 m2 facader. Derudover skal altandøre udskiftes, og altanværnene forhøjes.

Den anden renoveringssag udføres for EF Lavendelstræde i samarbejde med Vagn Christensen, Rådgivende Ingeniører FRI. Bygningen er en hyggelig, ældre ejendom fra 1799, der er bygget for tobaksspinder Niels P. Fielsted. Ejendommen, med de charmerende skævheder, er beliggende i Lavendelstræde, der er en stemningsfuld og relativt rolig gade, der forbinder Kattesundet med Rådhuspladsen.

Kjær Knudsen skal montere 75 nye vinduer og yderdøre i ejendommen. Desuden foretages pudsreparationer og maling af 680 m2 facader. Altangangen repareres, gamle ventilationsanlæg på loft nedtages og udluftning af krybekælder forbedres.

I forlængelse af denne hovedentreprise skal vi totalrenovere en lejlighed for en beboer i ejendommen.

Marts 2020

Kjær Knudsen A/S har vundet nye spændende renoveringsopgaver

​Kjær Knudsen A/S er glade for at kunne lave det her positive opslag i disse ellers så tunge Corona-tider. Det er vigtigt, at vi alle arbejder videre (os der kan), så vi kan holde hjulene i gang.

​Kjær Knudsen har vundet følgende sager:

​AB GRUNDTVIGSVEJ

​Vi har skrevet kontrakt på sagen, som er en renoveringsopgave, hvor vi bl.a. skal udskifte vinduer, betonrenovere svalegange samt delvist renovere taget.

​ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

​BYGHERRE: AB Grundtvigsvej

​RÅDGIVER: Art-Tek Ingeniør Rådgivning ApS

​PERIODE: April 2020 – September 2020

​ENTREPRISESUM: 9,7 mio. kr.

AB MOSENDALGÅRD

​Vi har vundet sagen, men endnu ikke skrevet kontrakt. Denne sag er også en renoveringsopgave, hvor vi bl.a. skal renovere facaderne samt udskifte vinduer.

​Andelsboligforeningen er en del af en boligbebyggelse på 6 etager, der er opført i 1930. Ejendommen er beliggende på hjørnet af Julius Thomsens Plads 12-14 og Rosenørns Allé 16-18, København V. Arbejdet består af renovering af zinktage, tagpaptag, tagrender, nedløb, mansardbeklædning, vinduer og døre.

​ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

​BYGHERRE: AB Mosendalgård

​RÅDGIVER: Orbicon A/S

​PERIODE: Ikke fastsat endnu

​ENTREPRISESUM: ca. 10. mio. kr. 

Vi glæder os til at komme i gang med de to renoveringsopgaver samt det kommende samarbejde med rådgiverne på sagerne.​

Marts 2020

Frederik Jaqué og Lukas Osmundsen
​– udlært tømrersvende 27.03.20

På grund af Corona-krisen har erhvervsskolerne ikke kunnet afvikle svendeprøver som planlagt, og der udstedes derfor administrative svendebreve til alle elever, der afslutter deres uddannelse den 27. marts 2020.

Det er med glæde og stolthed, at Kjær Knudsen kan meddele, at Frederik Jaqué og Lukas Osmundsen har afsluttet deres uddannelse og kan kalde sig for tømrersvende. De har begge to lagt mange kræfter i deres uddannelse og er blevet tilbudt fortsat ansættelse i Kjær Knudsen A/S.

Et kæmpe stort til lykke til dem begge.

Marts 2020​

Kjær Knudsen A/S har vundet en spændende renoveringsopgave for A/B Harrestrupgård

Opgaven består i udskiftning af ca. 2.800 m2 tag inkl. opsætning og installering af LAR-anlæg til opsamling af regnvand, samt omfugning af ca. 1.975 m2 facader.

Ejendommen, A/B Harrestrupgård, der er beliggende på hjørnet af Valby Langgade 194-210, Vigerslevvej 29 og Nakskovvej 28 i Valby, er opført i 1922-23.


​ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise

BYGHERRE: A/B Harrestrupgård

RÅDGIVER: Focus2 A/S

PERIODE: Marts 2020 – Oktober 2020

ENTREPRISESUM: 13,3 mio. kr.

Februar 2020​

Thorshøjgaard - Ny Pedersborg - Nyt bosted

​Kjær Knudsen A/S er blevet prækvalificeret til at byde på totalentreprisen Thorshøjgaard - Ny Pedersborg, beliggende i Ishøj. Bygherre er Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud.

Ny Pedersborg er et nyt bosted på institutionen Thorshøjgaard til unge i alderen 15-30 år. Huset bliver på 710 m2, bestående af 3 sammenbyggede bygninger, hvor der er plads til 9 beboere og 6 tilknyttede medarbejdere.

Vi er stolte af at være blevet prækvalificeret til denne opgave og håber, at det er en opgave, som vi får lov til at løse.

Februar 2020​

EF GENTOFTE SØPARK

Vi er blevet indbudt til at afgive bud på hovedentreprisen EF Gentofte Søpark.

Vi er glade og stolte over, at EF Gentofte Søpark og Møgelhøj Arkitekter har indbudt os til at afgive pris på en hovedentreprise, der bl.a. indebærer tagudskiftning, altanrenovering og udskiftning af lodrette brugsvandsrør.

Kjær Knudsen A/S har flere års erfaring med lignende store tag- og facaderenoveringer, hvorfor denne sag ligger lige til højrebenet.

Vi glæder os til at regne på sagen.

Firmanavn & CVR​

Kjær Knudsen A/S

CVR: 32155499

Adresse

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby

Kontakt os